Welcome to Sandraks Animated Names.

Here you will find over 1700 animated names I made on request in the past years.

All names are to be used on light backgrounds. Almost all, except some of the older ones, are my own drawings.
Click on the name to see the animations for that name. just right click and choose 'save as gif' to save one to your computer.

It is no longer possible to request new names. You can however send me suggestions for names to add. Maybe you get lucky and find them here one day.

Welkom bij Sandraks Naamanimaties.

Hier vind je meer dan 1700 naam-animaties die ik in de afgelopen jaren op verzoek heb gemaakt.

Alle namen zijn bedoeld om op lichte achtergronden te gebruiken. De meeste, behalve een paar van de oudste, zijn mijn eigen tekeningen.
Klik op de naam om naar de animaties met die naam te gaan. Rechtsklik op hjet plaatje en kies opslaan als gif om ze op je pc op te slaan.

Het is niet langer mogelijk nieuwe namen aan te vragen. Je kunt wel suggesties voor namen sturen. Misschien heb je geluk en staan ze er op een dag bij.


Names starting with A - Namen beginnend met A


Names starting with B - Namen beginnend met B

Names starting with C - Namen beginnend met C

Names starting with D - Namen beginnend met D

Names starting with E - Namen beginnend met E

Names starting with F - Namen beginnend met F

Names starting with G - Namen beginnend met G

Names starting with H - Namen beginnend met H

Names starting with I - Namen beginnend met I

Names starting with J - Namen beginnend met J

Names starting with K - Namen beginnend met K

Names starting with L - Namen beginnend met L

Names starting with M - Namen beginnend met M

Names starting with N - Namen beginnend met N

Names starting with O - Namen beginnend met O

Names starting with P - Namen beginnend met P

Names starting with Q - Namen beginnend met Q

Names starting with R - Namen beginnend met R

Names starting with S - Namen beginnend met S

Names starting with T - Namen beginnend met T

Names starting with U - Namen beginnend met U

Names starting with V - Namen beginnend met V

Names starting with W - Namen beginnend met W

Names starting with X - Namen beginnend met X

Names starting with Y - Namen beginnend met Y

Names starting with Z - Namen beginnend met Z